Görme Engelliler

Okul Kuralları

CENGİZHAN İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

 

Öğrenciler;
 • Okul tarafından belirtilmiş temiz ve düzgün kıyafetle okula gelmek zorundadırlar.Kız öğrencilerin saçları temiz, düzgün ve bağlamış olmak, erkek öğrencilerin saçları kısa ve düzgün olmak zorundadır.
 • Öğretmenlerine ve diğer öğrencilere karşı saygılı davranır, olumsuz söz ve davranışlardan kaçınırlar.
 • Okula ve derse zamanında gelmek zorundadırlar.
 • Derse girerken gerekli hazırlıkları yapar, ders araç gereçlerini tam ve eksiksiz bir şekilde derse götürürler.
 • Okul yönetiminin izni olmadan okuldan ayrılmaz, okul dışına çıkamazlar.
 • Okul saatleri içerisinde birkaç saatliğine velileri tarafından alınmazlar. Öğrenci izin aldığı takdirde gün boyunca okuldan alınması gerekmektedir. İzin talebinde bulunan velilerimizin bu konuyu şahsen okul yönetimi ile görüşmeleri gerekmektedir.
 • Okul içinde yer alan laboratuar, kütüphane, atölye, çok amaçlı salon ve spor salonu gibi okul ortamlarında bu alanlara özel belirtilen kurallara uymak zorundadırlar.
 • Kendilerine ve diğer öğrencilere zarar verebilecek madde ve kesici, delici alet getiremez, üzerinde taşıyamaz, fiziksel yaralanmalara yol açacak davranışlarda bulunamazlar.
 • Diğer öğrenci ya da öğrencilere ait eşyaları izinsiz alamaz ve kullanamazlar.
 • Okul araç gereçlerine ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar veremez, verdikleri takdirde maddi bedeli ödemek zorundadır.
 • Okula cep telefonu getiremez.
 • Diğer öğrenci ya da öğrencileri, öğretmen ve diğer personeli sözlü ve sözsüz rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar.
 • Okul içinde ve dışında teknolojinin kullanımına yönelik kuralara uymak zorundadırlar
 • Okul yönetiminden izin alınmadığı sürece okula fotoğraf makinesi, video ve ses kaydedici getirilmesine izin verilmemektedir.
 • Okul yönetimi tarafından belirtilen tüm bu kurallara uymak zorundadırlar. Kurallara uyulmadığı takdirde oluşabilecek her türlü zarar ve olumsuz sonuçlardan öğrenci ve velisi sorumludur.

            Yukarıda açıklanan ve okulumuz öğrencilerine yönelik okul kuralları titizlikle uygulanacak olup, okul ortamını olumsuz şekilde etkileyecek tutum ve davranışlara izin verilmeyecektir. Olumsuz davranışlarla karşılaşıldığı takdirde MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Okul Yönetimi

                       
OKUL KURALLARI
OKUL KURALLARI
OKUL KURALLARI
OKUL KURALLARI
OKUL KURALLARI

OKUL KURALLARI